top of page

Wie kan er bij mij terecht?

  • emotionele problemen ( burn-out, piekeren, rouw, depressie, somberheid, emotieregulatie, angsten, boosheid,...

  • familiaal (nieuw samengesteld gezin, echtscheiding, loyaliteitsproblemen, crisismomenten, ...)

  • levensfase (school, tewerkstelling, geboorte, puberteit, stress binnen het gezin,..)

  • identiteit & sociaal (onzekerheid, laag zelfvertrouwen, negatief zelfbeeld, faalangst, pesterijen,...)

  • gedrag (agressie, antisociaal gedrag, driftbuien of woedebuien,...)

  • specifieke stoornissen en problematieken (ADHD, autisme en ASS, hoogbegaafdheid, hechting,..)

  • relationele problemen

  • verslaving

  • slaapmoeilijkheden

PSYCHOTHERAPIE
Door mijn brede scholing en opleiding ben ik in staat om met diverse problematieken te werken
bottom of page